Arranger et sykkelarrangement

For å vekke interessen for fysisk aktivitet, og da kanskje spesielt sykling, kan det være en idé å lage til et arrangement for alle de som ikke er med i sykkelklubber. Slik kan man også få flere medlemmer og øke inntekten til klubben, finne nye talenter og utvide sin krets av bekjentskaper og støttespillere. Her kan du lese mer om ideer og forslag til hva man må ha orden på og hvordan – helst før man setter i gang.

Ulike typer arrangementer
Vi har ofte sett at det stelles til ulike arrangementer med ulike mål, alt etter om man ønsker å samle inn penger til et godt formål, få flere medlemmer i klubben, støtte en sosial begivenhet som forestillinger eller samlinger ved å delta som en del av et annet arrangement. Man kan arrangere maraton for syklister, familiesykling, tursykling for et godt formål og så videre. I tillegg ser man ofte at kakesalg, kaffesalg og diverse matretter serveres både publikum og deltakere, som en ekstra inntektskilde og spore til maks innsats.

Hvilke fasiliteter er det krav om?
Litt avhengig av om dette er et fast arrangementsområde eller ikke, er det en del ting som må være på plass, og som kanskje må tilføres. Man må kunne tilby do, har et passende rasteområde og ikke minst enkle kjøkkenfasiliteter i målområdet. Dersom det er eller skal bli et permanent sted for arrangementer av liknende typer, kan det være greit å investere i skikkelige baderomsmøbler – og kanskje en liten bu hvor man kan oppholde seg mellom slagene.

Også sykkelarrangementer utsatt for svindel
Det skal godt gjøres at man havner mellom to stoler i sykkelsporten, men det finnes eksempler på at også slike eventer kan dekke over lovløses pengevasking og distraksjonsteknikker. Heldigvis blir det sjelden man ser slike fiktive arrangementer i Norge, men vær obs på at disse kan misbrukes i for eksempel gambling-svindel. Og det kan være lurt å ikke betale påmeldingsavgift og kontingent til et arrangement, uansett type, før man har bekreftet at både klubben som arrangerer og eventen faktisk er reelt og kommer til å finne sted.